Teologický kurz
zorientujte se ve své víře
 
Možná jste to někdy zažili. Sedíte někde s přáteli, kolegy nebo spolužáky a řeč sklouzne na věci kolem křesťanství. Chvíli držíte krok, ale později se debata vyostřuje a vy cítíte, že byste přece měli něco rozumného říct. Nějak věci uvést na pravou míru, možná vysvětlit, obhájit, vytasit se s nějakým přiléhavým argumentem. Jenže zjišťujete, že to nejde. Že zásobník je prázdný. Že do těch věcí natolik nevidíte, že jim vlastně sami úplně nerozumíte.  A tak mlčíte. A nebo něco řeknete, ale sami cítíte, že je to jen taková fráze ...a reakce na sebe nenechá dlouho čekat. Možná i vy sami ve své víře tak trochu znejistíte.

Je důležité, abychom jako křesťané uměli mluvit s druhými o naší víře inteligentním způsobem. Neméně důležité je však to, abychom my sami získávali pevnou půdu pod nohama a měli pro svou víru rozumovou oporu. Díky tomu můžeme ustát různé životní situace ať už v našem osobním životě, nebo v dialogu s druhými, ke kterým jsme posláni, abychom svědčili o víře nejen činy, ale i slovy.  A to všechno s vnitřní opravdovostí a úctou k Boží pravdě i druhým lidem.
 Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností.   (1 Pt 3,15)
Přinášíme kurz, který si klade za cíl probudit ve vás hlubší promýšlení křesťanské víry. Bude se jednak dotýkat témat a otázek, které jsou mnohdy diskutovány, ale zároveň se pokusí ukázat, které věci jsou v křesťanské víře stěžejní a je dobré do nich více proniknout, aby nám to všechno dávalo větší smysl. Kurz nechce dávat na všechno definitivní odpovědi, ani být kompletním teologickým studiem, ale může vám pomoci zorientovat se a více se ponořit do úžasného světa teologického myšlení.

Shrnuto: v čem může být přínos kurzu pro vás?
  •  Poskytne vaší víře rozumovou oporu, která může pomoci ve chvílích, kdy tzv. "nic neprožíváte" nebo vám připadá, že "Bůh mlčí"
  •  Načerpáte znalosti, které je možné využít při objasňování kř. postojů lidem okolo vás
  •  Budete objevovat větší smysl a hloubku různých aspektů křesťanské víry, věci vám začnou do sebe lépe zapadat, což může posílit vaší sebejistotu
  •  Získáte motivaci k trpělivému vydávání svědectví o Boží pravdě v upřímném dialogu s úctou k lidem, kteří myslí "jinak"
  •  Objevíte teologické myšlení, které vidí věci v souvislostech (není černobílé a "dogmatické", ale ani lhostejné k pravdě)
  •  Pomůže vám vyhledávat, rozlišovat a hodnotit zdroje informací
  •  Poskytne nezbytný základ pro každého, kdo si chce připravovat tematické programy v kř. společenstvích
  •  Narozdíl od přednášek na YouTube nebo knih nabídne živou diskusi, konfrontaci názorů, přátelskou atmosféru, poznání nových lidí
  •  Bude pro vás motivací na sobě zapracovat, "dokopat se" k tomu, k čemu byste se možná jen tak sami neodhodlali
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .